header oven

RUILHANDEL

ruilhandel

Ongeveer 250 v.Chr komt ook het glas in zwang. In eerste instantie werden er sieraden van gemaakt zoals armbanden. Maar al voor het begin van onze jaartelling waren de IJzertijd mensen in Nederland in staat zelf glas te vervaardigen en er voorwerpen van de blazen. Ook het paard komt als trekdier in gebruik, hoewel ook de ossen deze functie blijven vervullen.

Ook ontstond in de IJzertijd grootschalige winning van zeezout langs de kust. Archelogische vondsten hebben duidelijk  gemeekt dat dit zout over lange afstand werd verhandeld. Het was hierdoor een belangrijk ruilproduct.

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen