header oven

DE IJZERTIJD

tijdsbalk1

tijdsbalk2

De IJzertijd begon toen brons grootgedeels werd vervangen door ijzer (800 v.Chr) en eindigt met de komst van de Romeinen in ons land (50 v. Chr) Bronzen en vuurstenen werktuigen bleven echter in de IJzertijd ook nog wel in gebruik. De ijzertijd vormt de jongste prehistorische periode omdat met de komst van de Romeinen de geschiedenis werd opgeschreven. De IJzertijd kent drie periode's te onderschieden in: Vroege (800 - 500 v.Chr), Midden (500 - 250 v.Chr) en Late IJzertijd (250 - 50 v.Chr).

NederlandDe IJzertijd valt volledig binnen het Subatlanticum (850 v.Chr tot nu), een klimaatfase waarin het iets kouder is dan de voorgaande periode. Het bos bestond vooral uit eik terwijl beuk fors in opkomst was. Op de nattere gronden treffen we vooral wilg en els aan. Deze bossen werden echter steeds meer gerooid door de mens, en hierdoor ontstaan er op de hogere gronden uitgebreide zandverstuivingen, waardoor de heide steeds meer uitbreiding kreeg.

De prehistorie wordt vaak verdeelt in periodes die genoemd worden naar een nieuwe grondstof die wordt gebruikt om gereedschappen te maken. Steen, koper, brons en uiteindelijk ijzer. Dat wil niet zeggen dat de oudere materialen niet meer werden gebruikt. In de ijzertijd werd vuursteen nog veelvuldig gebruikt om messen, pijlpunten en bijlen te maken of om vuur te slaan.

Een andere manier om de geschiedenis van de mens in te delen is door de wijze hoe de mens zijn samenleving op het sociale vlak heeft georganiseerd centraal te stellen. Zo heb je Jagers-verzamelaars, boeren, ambachten en gilden enz..

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen