header oven

Vrijwilligers en ondersteuning

Zo'n 40 vrijwilligers zijn bij het IJzertijdproject betrokken, mannen en vrouwen van 25 tot 75 jaar en allerlei achtergronden. Op allerlei verschillende manieren dragen zij hun steentje bij: onderhoud van het groen, maken van houtverbindingen, informatie verzamelen op internet of uit boeken, de organisatie enz.

Deskundigen staan ons met raad en daad bij, zoals Staatsbosbeheer voor hout, Brabants Landschap voor de aard en het onderhoud van beplanting, Duffhues Rieten Daken V.O.F., voor het ambachtelijk houtbewerken, construeren en het riet- en strodekken, deskundigen van andere projecten voor het maken van huisraad, werktuigen en kleding.

Kennis van de IJzertijdse manier van bouwen en leven zijn niet perse nodig.

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen