header oven

NIEUWS 2011

Artikelen:
03-01-2011 | IJZERTIJDBOERDERIJ VRIJWILLIGERSORGANISATIE 2010
02-04-2011 | IJZERTIJDBOERDERIJ DONGEN OPENT WEER HAAR POORTEN
04-06-2011 | METAALDAG OP DE IJZERTIJDBOERDERIJ


 

2011vrijwilligersprijs2 365x275 2011Vrijwilligersprijs1 365x275
2011vrijwilligersprijs3 365x275 2011vrijwilligersprijs4 365x275

03-01-2011 | IJZERTIJDBOERDERIJ VRIJWILLIGERSORGANISATIE 2010

2011 is voor de IJzertijdboerderij Dongen perfect begonnen. Op de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Dongen 3 januari is de IJzertijdboerderij onderscheiden als vrijwilligersorganisatie van het jaar 2010. Een mooie blijk van waardering en een prima bekroning op het mooie jubileumjaar 2010.

Uit 32 aanmeldingen zijn door een jury vooraf drie individuele personen en drie organisaties genomineerd (bij de organisaties naast de Ijzertijdboerderij, de Hospice De Volckaert en Stichting Goederenbank De Baronie, vestiging Dongen). Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn hieruit de winnaars bekendgemaakt.

De motivatie uit het juryrapport: De stichting IJzertijdboerderij Dongen vierde in 2010 haar 5-jarig jubileum én verwelkomde afgelopen jaar haar 20.000ste bezoeker. "Met bewondering kunnen we kijken naar de wijze waarop de vrijwilligers de geschiedenis van de IJzertijd uitdragen. Vele inwoners van Dongen kunnen genieten van dit prachtige project. Maar de IJzertijdboerderij trekt ook veel publiek uit de rest van het land. Scholen bezoeken de IJzertijdboerderij als excursie en gedurende het seizoen worden er verschillende themadagen georganiseerd, zoals de Kinderdoedag. Dat is een compliment waard.", aldus wethouder Bas Evegaars.

foto’s van Bart van Kerkhof, www.dongen.nieuws.nl


2011groepsfoto

02-04-2011 | IJZERTIJDBOERDERIJ DONGEN OPENT WEER HAAR POORTEN

We doen dit met een openingsritueel rond een nieuw element op ons erf. Wat dit is verklappen we natuurlijk nog niet.

Tot en met 29 oktober bent u weer elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur welkom om te zien en te ervaren hoe boeren in de IJzertijd, zo'n 2.500 jaar geleden, leefden. We hebben in het winterseizoen weer van alles voorbereid om er een mooi seizoen van te maken.

Naast het tot leven wekken van de IJzertijd hebben we ook dit seizoen een aantal extra evenementen. Zo krijgen we 3 en 4 september de Vikingen van "Tungrii" op bezoek. Ook hebben we dit jaar weer een aantal themadagen. Op 7 mei hebben we de jaarlijkse Kinderdoedag, vol aktiviteiten speciaal voor kinderen. Op 4 juni hebben we een voor ons nieuwe themadag: Metaal. Het beloofd spectaculair te worden. We gaan proberen ijzer te smelten uit ijzeroer, er wordt met brons en tin gegoten en uiteraard zijn onze smeden de hele dag actief met ijzerbewerking.

Wij heten u weer van harte welkom in de IJzertijd !


2011ijzerdag

04-06-2011 | METAALDAG OP DE IJZERTIJDBOERDERIJ

Zaterdagmiddag 4 juni hebben we van 13.00 tot 17.00 uur de Metaaldag. Een bijzondere themadag over allerlei facetten van metaalbewerking.

De IJzertijdboerderij dankt haar naam aan de IJzertijd, de laatste periode van prehistorie, van 800 tot 50 voor Christus. De IJzertijd is de periode, waarin voor het eerst in het dagelijks leven gebruik werd gemaakt van ijzeren voorwerpen. Nog niet op grote schaal, zoals later in de historie, maar beperkt. Te denken valt aan een bijl, een aantal messen, een ijzeren "schoen voor de ploeg, sieraden voor de vrouw van het stamhoofd. Die exclusiviteit komt niet door de zeldzaamheid van de grondstoffen voor ijzer. IJzer kwam overal in de ondergrond in Brabant voor in de vorm van ijzeroer, concentraties van "roest" in de zandige ondergrond.

De exclusiviteit komt door de complexe bewerking van ijzeroer naar bewerkbaar ijzer.

En met name door de hoge temperatuur, ca 1.200 graden, die nodig is voor het winnen van ijzer uit ijzeroer. Het is niet makkelijk om "op zijn ijzertijds" deze temperatuur te bereiken.

Er zijn in Nederland maar een paar specialisten die het onder de knie hebben. Maar wij gaan het 4 juni ook proberen. Na een lange voorbereiding denken we alle stappen om van ijzeroer naar ijzer te komen onder de knie te hebben en aan het publiek te kunnen laten zien. We gaan op 4 juni een zogenaamde schachtoven (een prehistorische "hoogoven") stoken en hopen aan het eind van de dag ijzer te kunnen winnen uit ijzeroer.

Maar is er is op de Metaaldag meer te zien en te beleven. U kunt uitleg krijgen over het hele proces van ijzeroer naar ijzer. Er wordt brons gegoten. De smeden laten allerlei technieken zien om metaal te bewerken. Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen de smeden meehelpen door het pompen van de blaasbalgen, amuletjes van tin gieten en leren vuurmaken op "zijn IJzertijds".

De entree is de normale € 2,50 per persoon. Houdt u er wel rekening mee dat het druk wordt, zeker bij mooi weer.

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen