header oven

EEN WIT WINTERS WERELDJE

IMG 3133

Een mooi laagje sneeuw geeft het  erf er een geheel ander gezicht. Het leven in de IJzertijd zal zich zo'n 2600 jaar geleden voor een groot gedeelte in de boerderij hebben afgespeeld.En daarbinnen rond een vuurtje werd ongetwijfeld gepraat over de werkzaamheden die na de winter nog allemaal gedaan moeten worden. En al ligt de IJzertijd al een hele tijd achter ons ook nu valt er nog veel te doen rond en op het erf, daar is weinig aan veranderd. Het zaaiklaar maken van de akkers, snoeiwerk, onderhoud aan de gebouwen en al die dingen meer.....Benieuwd en zin om mee te helpen of wil je graag schoolkinderen meer 'vertellen' over de IJzertijd of wil je graag het IJzertijdsleven op de zaterdag mee uitbeelden?  Wordt dan vrijwilliger!!!!! Je bent van harte welkom.

 

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen