header oven

NIEUWS 2009

HET SEIZOEN 2009 ZIT EROP

Afgelopen zaterdag waren we voor de laatste keer dit seizoen open. Vanaf november t/m maart 2010 zijn we op zaterdagen gesloten. Dat geeft ons de rust en de tijd verder te bouwen, materialen te maken en nieuwe activiteiten voor te bereiden voor het seizoen 2010. Vanaf april 2010 gaat onze IJzertijdpoort weer voor u open en bent u op zaterdagmiddagen van 13.00 tot 17.00 uur weer van harte welkom.

Het seizoen 2009 is bijzonder geslaagd. We hebben meer dan 4.000 bezoekers mogen ontvangen, waaronder een groot aantal groepen. Sinds de start van ons project hebben we al weer dan 15.000 bezoekers gehad. We hebben (veel) meer aanvragen voor bezoeken gehad dan we met onze vrijwilligersgroep kunnen ‘behappen’. Naast onze zaterdagmiddagen en doordeweekse schoolgroepen hebben we een aantal hele geslaagde themamiddagen gehad zoals de kinderdoedag, de themadagen over eten en drinken en jacht en de bezoeken van de Romeinen van Corbvlo en de Kelten van Woads.

Een jaar om met veel plezier op terug te kijken. Bezoekers, sponsoren en vrienden: alvast weer bedankt !


KINDER-DOE-DAG 2009

De Romeinen van Corbvlo De Kelten van Woads Voedseldag


2009 15-08 | DE ROMEINEN KOMEN

Zaterdag 5 september krijgt de IJzertijdboerderij Dongen bezoek van een groep Romeinen

Corbvlo

De Romeinen die op 5 september de IJzertijdboerderij bezoeken zijn die van Levende Romeinse Geschiedenis Groep Corbvlo (de Romeinse v spreek je uit als u), www.corbvlo-com. De naam ‘Corbulo’ is afkomstig van de Romeinse bestuurder Gnaeus Domitius Corbulo. Voor Nederland werd Corbulo belangrijk toen hij, op bevel van keizer Claudius, in 47 na Chr. zowel militair als burgerlijk het opperbevel kreeg over de Romeinse provincie Germania Inferior. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de Corbulogracht, een gracht (nu gelegen bij Voorburg, Den Haag) gegraven om de doorvaart van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken.

Corbvlo is een kleine groep enthousiastelingen-vrijwilligers die zich bezighoudt met het tot leven wekken van het Romeinse verleden. Dit doen ze door historisch re-enactment; optredens ‘in kostuum’ op scholen, in musea, bij archeologische opgravingen en in (historische) themaparken. Corbvlo wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met een zo breed mogelijk scala van aspecten van het Romeinse Rijk. De groep laat niet alleen militaire aspecten van de Romeinse tijd onder de aandacht, maar ook burger zaken zoals, rechtspraak, muziek, geneeskunde, bouwkunde, mode, eten, godsdienst, bestuur, slavernij en literatuur.

Rome, de Romeinen en Nederland

Volgens de legende van Remus en Romulus is Rome rond 750 voor Christus. gesticht. Maar er was al bewoning vanaf 900 voor Christus. De Romeinen onderwierpen met politiek en geweld alle omliggende volken en beheersten vanaf 300 voor Christus geheel Italië. Rond 250 voor Christus begon Rome met veroveringen buiten Italië. Tussen 250 en 150 voor Christus. werd Carthago, een rijke en machtige Noord-Afrikaanse stadstaat en een groot deel van Spanje veroverd. Daarna volgden tot het begin van de jaartelling Egypte, Griekenland, het Nabije Oosten, de Balkan, Midden- en West-Europa. Door de snelle groei werd Rome rijk en machtig, maar politiek moeilijk bestuurbaar. Tegen het begin van onze jaartelling braken burgeroorlogen uit. Julius Caesar versloeg in 44 voor Christus al zijn rivalen, schafte de republiek af en werd dictator. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn stiefzoon Augustus, die van Rome een keizerrijk maakte en voor nieuwe stabiliteit zorgde.

Zo’n tweeduizend jaar geleden, in 57 voor Christus trekken de Romeinen voor het eerst Nederland binnen. De Romeinen willen een goed verdedigbare noordgrens voor het Romeinse Rijk. In eerste instantie willen de Romeinen de grens langs de rivier de Elbe (Duitsland) leggen, maar de Germanen ter plaatse slaan de aanvallen van de Romeinen met succes af.
De Romeinen besluiten daarna de noordgrens langs de Oude Rijn (bij Utrecht, Katwijk, Leiden) te leggen. Rond 12 voor Christus komt Zuid-Nederland definitief onder Romeinse invloed en is de IJzertijd (en de prehistorie) ten einde. Langs de Oude Rijn wordt een verdedigingslinie aangelegd bestaande uit forten en wachttorens. In de omgeving worden nederzettingen gebouwd. De Romeinen sluiten overeenkomsten met de omliggende lokale bevolking of 'vervangen' deze door bevriende stammen van elders.

In onze streek is de vraag wat en hoe groot de invloed van de Romeinen is geweest. Oosterhout is een bekend pottenbakkerscentrum geweest, ook al in de Romeinse tijd. In Dongen is slechts een Romeinse vondst gedaan, een muntje. Vermoedelijk is het boerenleven uit de IJzertijd voortgezet in de Romeinse Tijd. De boeren zullen ongetwijfeld gehandeld hebben met de Romeinen en elementen-technieken van de Romeinen hebben overgenomen (zoals de pottenbakkersdraaischijf), maar echt wezenlijk zal het leven niet zijn veranderd.

Kom de Romeinen zien!

We zijn zaterdag 5 september open van 13.00 tot 17.00 uur.
Entree bedraagt 2,5 euro per persoon.

Foto's afkomstig van LRGG Corbvlo (www.corbvlo.com)


DE IJZERTIJDBOERDERIJ EN DE MEDIA

Ondertussen heeft de IJzertijdboerderij in de media de nodige aandacht gekregen. We hebben regelmatig met artikelen in de krant gestaan, zijn opgenomen in een internationale ‘museumgids’ van archeologische erven en staan in ‘Heide en Akkers’ een nieuw boek over archeologie in Brabant van Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen. Hieronder staan nog wat foto’s van aktiviteiten op Kinderdoedag.


PRACHTIGE THEMADAGEN

Veel aktiviteiten op Kinderdoedag. Het voorjaarsdeel van ons seizoen zit erop. We hebben prachtig weer gehad en prachtige themadagen: Eten en drinken, Kinderdoedag, Dongen Verrassend en het bezoek van de Kelten van ‘Woads’ (www.woads.nl). Honderden bezoekers hebben ons boerenerf tijdens deze dagen bezocht en genoten van hetgeen beleefd kon worden. We gaan nu onze zomer in. Geen themadagen, maar wel gewoon elke zaterdagmiddag open. En met het mooie weer, de mooie groene aankleding van het terrein en onze enthousiaste vrijwilligers valt er genoeg te beleven. Na de zomer hebben we weer twee themadagen. Op 5 september komen de Romeinen van “Corbvlo” (www.corbvlo.com/ned) en op 10 oktober gaan we op jacht.


SEIZOEN 2009 GOED BEGONNEN

Mede dankzij het mooie lenteweer heeft de IJzertijdboerderij een prima start gehad van het seizoen. Meerdere scholen hebben ons inmiddels weer bezocht. Ook de zaterdagmiddag wordt druk bezocht. Het terrein staat prachtig in het lentegroen. Zaterdag 25 april hebben we onze eerste themadag gehad: Eten en drinken. Circa 160 bezoekers hebben gezien, geroken en geproefd hoe in de prehistorie eten werd bereid. Er werden allerlei technieken gedemonstreerd, waaronder het braden van een beenham, het maken en roken van worst, het bakken van brood, het bereiden van kaas en boter, het klaarmaken van pap, soep, het bakken van koekjes enz. enz. De eerstvolgende themadagen zijn: 23 mei Kinderdoedag, 13 en 14 juni bezoek van de Kelten van Woads. Daarnaast doen we op 30 mei weer mee aan Verrassend Dongen, de presentatie van toeristisch-recreatief Dongen. Kijk bij de komende activiteiten voor meer informatie. Wij heten u weer van harte welkom in de IJzertijd.


Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen