Vrijwilligers

Vrijwilligers en ondersteuning

Zo’n 60 vrijwilligers zijn bij de IJzertijdboerderij betrokken, mannen en vrouwen met heel diverse achtergronden. Op allerlei verschillende manieren dragen zij hun steentje bij: onderhoud van terrein en gebouwen, beoefenen van een ambacht, informatie verzamelen op internet/in boeken, de organisatie enz.

Deskundigen staan ons met raad en daad bij, zoals Staatsbosbeheer voor hout, Brabants Landschap voor de aard en het onderhoud van beplanting, Duffhues Rieten Daken V.O.F. voor het ambachtelijk houtbewerken, construeren en het rietdekken, deskundigen van andere organisaties voor het maken van huisraad, werktuigen en kleding.