ANBI gegevens

Stichting IJzertijdboederij dongen heeft de CULTURELE ANBI STATUS

Bij de aangifte inkomstenbelasting mogen schenkingen die gedaan worden aan Stichting IJzertijdboerderij Dongen voor 125 % opgenomen worden onder giften. Ook is er extra belastingvoordeel bij erven.
 
Voor meer informatie hierover en de extra voordelen van schenken aan een culturele ANBI ten opzichte van een gewone ANBI, raadpleeg de site van de belastingdienst.
 

GEGEVENS

KvK-nummer: 18076174

Fiscaalnummer: NL8137.32.335

Bankrekening: NL61 RABO 0145 1498 54
Stichting IJzertijdboerderij Dongen
Oude Oosterhoutsebaan 15   
5101 PC Dongen

info@ijzertijdboerderij.nl

BESTUURSSAMENSTELLING

waarnemend voorzitter: Jeroen van der Kallen

secretaris: Jan Lensen

penningmeester: Angelo Riemslag

algemene bestuursleden: Anneke Coolen, Maurice Versteegh, Marc van Velthoven
 

DOELSTELLING

De doelstelling zoals is opgenomen in de statuten welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel:
 
De stichting heeft ten doel het bevorderen van belangstelling van kennis van het leven in de IJzertijd (800 tot 50 vóór Christus) bij een zo groot mogelijk publiek.
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 
* Het reconstrueren en exploiteren van een IJzertijdboerderij en bijbehorende omgeving met inbegrip van activiteiten op het gebied van leven en wonen.
 
* Het openstellen van de IJzertijdboerderij voor belangstellenden.
 
* Het doen van onderzoek en het verzamelen van informatie over de IJzertijdperiode en het uitdragen daarvan.
 
* Het samenwerken en uitwisselen van kennis met de heemkundekring “De Heerlyckheit Dongen” op archeologisch vlak.
 
* Het samenwerken met andere instellingen waarvan de activiteiten rechtstreeks of zijdelings verband houden met die van de stichting en voorts door al die wettige middelen die tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.
 

BELONINGSBELEID

Stichting IJzertijdboerderij Dongen is een organisatie die geheel draait met vrijwilligers. Enkel door het bestuur goedgekeurde onkosten worden vergoed.