Ruilhandel

Ruilhandel

Rond ongeveer 250 v.Chr wordt glas populair. In eerste instantie werden er sieraden van gemaakt zoals armbanden. Maar al voor het begin van onze jaartelling was men in staat zelf glas te vervaardigen en er voorwerpen van te blazen.

Verder het paard komt als trekdier in gebruik, hoewel ook de ossen deze functie blijven vervullen.

In de IJzertijd ontstond de grootschalige winning van zeezout langs de kust. Archeologische vondsten hebben duidelijk gemaakt dat dit zout over lange afstanden werd verhandeld. Het vormde hiermee een belangrijk ruilmiddel.