header oven

PLATTEGROND ERF

plattegrond2-erf-735px

 

1  ONTVANGSTGEBOUW

2  BOERDERIJ
De plattegrond komt overeen met de sporen van een boerderij die omstreeks 700 v. Chr. in Beek en Donk stond. Kenmerkend voor dit type boerderij zijn de vlakke voorgevel, die op het zonnige zuid-oosten is gericht, en de ruitvormige plaatsing van de gebintpalen. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op stallen van vee in de boerderij, zoals bij andere prehistorische boerderijen soms wel het geval is. Lees meer >

 3  WATERPUT
Op ons erf staan twee waterputten bij elkaar. De voorste waterput is in verval geraakt. De welpaal staat er ook niet meer in. Vroeger was het heel gebruikelijk dat een 'afgedankte waterput' als dumpplaats werd gebruikt. Ook op ons erf hebben we dit gedaan en is de put gevuld met gebroken pottery en misbaksels.
De achterste is een inloopwaterput. Deze put ligt lager in een soort spaarbekken. In de winter staat het grondwater hoog genoeg om buiten de put het water te scheppen. In de zomer staat het echter te laag en moet het water uit de put geschept worden.

4  VUURPLAATS EN HEILIGE EIK
Bij opgravingen treft men vaak in en rondom een boerderij vuurplaatsen aan. Wij hebben er een leefkring van gemaakt, waar wij onder andere groepen ontvangen. Bij deze leefkring staat een ‘heilige eik’, symbool van de verbondenheid met de natuur. In de ijzertijd bestond de religie uit de verering van de voorouders en de natuurelementen, zoals aarde, water.

 5  AFDAKEN
Afdaken en bijgebouwen werden in de ijzertijd gebruikt voor opslag en voor beschutting bij werkzaamheden. Wij laten er allerlei activiteiten uit het dagelijks leven zien, zoals het smeden van ijzer, het bakken van brood en het kleien van potten.

6  SPIEKER / VEEKRAAL
Het woord ‘spieker’ is afgeleid van Latijn 'spicarium' dat voorraadschuurtje betekent. Bij een boerderij stonden één of meerdere spiekers. Ze werden gebruikt voor de opslag van graan of stro. De verhoogde vloer beschermt de voorraad tegen vraat door wilde dieren en tegen het optrekkende vocht. Deze spieker staat in de veekraal. IJzertijdboeren in Brabant hielden voornamelijk runderen, schapen en geiten. Mogelijk hielden zij ook varkens. Onze veekraal wordt bewoond door de schapen Freija en Luna.

7  IJZERTIJDSE SPELLETJES
De kinderen kunnen hier hun hart ophalen aan enkele spelletjes, zoals ringwerpen en kegelen.

8  POEL
In de ijzertijd werden de boerderijen gebouwd in de nabijheid van water. Water is van levensbelang als drinkwater, daarnaast werd het gebruikt om te koken en mogelijk ook voor de persoonlijke hygiëne. Een poel als deze werd gebruikt als drenkplaats voor vee.

9  URNENVELD
In de ijzertijd werden de overledenen gecremeerd. De as werd in een urn gedaan en bijgezet in een urnenveld of in een grafheuvel uit de bronstijd. Lees meer >

10  AKKERTJES (Celtic Fields)
Een boerderij werd omringd door een groot aantal akkertjes waarop gewassen zoals emmer-tarwe, eenkoorn, spelt, gerst, erwten, linzen, duivenbonen en vlas werden verbouwd. De ijzertijdboer had veel akkers nodig om voldoende oogst van de arme zandgrond te halen. De akkers waren ca. 40 x 40 meter groot. Omdat bemestings-methoden ontoereikend waren, raakten de akkers op lange termijn uitgeput. Lees meer >

11  KRUIDENTUIN / MOESTUIN
In onze kruiden- en moestuintjes kweken wij allerlei groenten en kruiden voor medicinaal of culinair gebruik. Sommige planten dienen als verfplant om wol of vlas te kleuren.

12  ARCHEOLOGIEVELD
Op het archeologieveld kunnen kinderen als ‘echte archeologen’ meewerken aan een opgraving.

13  IJZERTIJDS HEILIGHEID
Viereckschanzen zijn cultusplaatsen die in de late ijzertijd van Bohemen tot Engeland werden opgericht. Door het brengen van offers wilde men het lot beïnvloeden.

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen