header oven

Agenda 2019

AGENDA ZOMER/NAJAAR 2019

 

14 augustus

IJzertijd Experience

Op  woensdag 14 augustus is de jaarlijkse ijzertijd experience weer voor een groep van 30 kinderen. Het is een succesvolle jaarlijkse happening waar we de kinderen gedurende 1 dag kennis laten maken met het leven in de ijzertijd.

Ze krijgen workshops zoals smeden, vilten, potje kleien, rituelen , koken, boogschieten, archeologie, brood bakken en vlechten.

Aanmelden verplicht, binnenkort meer hierover op deze site.

Zaterdag 28

Zondag 29 september

Beleef de wereld van de Vikingen.

De Vikingen zijn bij ons vooral bekend als plunderende krijgers die zo rond 800 na Chr. ook Nederland belaagde. In Nederland zijn dan ook her en der sporen van Vikingen aangetroffen waaronder zelfs enkele schatvondsten. Behalve de vechtkunst waren de Vikingen ook echte handelaren en vaklieden in vele ambachten. Op het erf wordt dus het ‘dagelijkse leven’ van deze Vikingen uitgebeeld. Uiteraard zijn ook onze eigen vrijwilligers van de partij en zijn er enkele ‘kinder-doe-dingen’.


Archeologiedagen

12 en 13 oktober. 

In het kader van de week van de archeologie ontvangen wij de groep: Deuoxtonion (betekent letterlijk: “Van Goden en mensen”)

Deuoxtonion is ook een groep enthousiastelingen met een passie voor de oudste geschiedenis van onze streken in het algemeen en van de late ijzertijd in het bijzonder. Vanuit de diepe overtuiging dat veel mensen nog steeds een vertekend beeld hebben van onze voorouders, ons opgedrongen door het eenzijdige verhaal van Gaius Julius Caesar, proberen wij via ons living history-project een impressie te geven van het dagelijks leven van een uitgebreide ijzertijdfamilie uit het jaar 60 voor onze jaartelling. Net voor de inval van de Romeinen in onze streken dus. 

26 oktober

Sanheim -sluitingsdag 

Deze laatste openstelling van het seizoen 2019 is een themadag over jacht en voedsel.

 

 

 

 

Bezoekadres nederzetting: Oude Oosterhoutsebaan 15, Dongen